LENVIK MUSEUM

Lenvik museum ligger på Bjorelvnes, 15 km nord for Finnsnes. Administrasjon, utstillinger, magasin etc. er i det gamle prestegårdsanlegget fra 1885.

Prestegården hadde opprinnelig hovedbygning, stabbur, borgerstue og fjøs.

På slutten av 1800-tallet var Bjorelvnes sentrum i prestegjeldet, og   presten hadde i sine nære omgivelser både klokker, lensmann og lege. 

Men endring i bosetningsmønstret førte over et par generasjoner til at sentrum ble utkant. Allmuen flyttet på seg, og det bar i retning av Finnsnes, der sundet var som trangest.

Her var det på 1840-tallet etablert handel, og stedet ble etter hvert anløpt av rutegående båttrafikk. Likedan hadde noen kloke hoder på 1890-tallet begynt å orientere seg mot befolkningen på innlandet, slik at vei ble bygd både til Karlstad og til Rossfjord. Her var det utvikling, forstås!

Presten flyttet fra gården i 1963, og den stod deretter tom fram til 6. mars 1983.

Kun tomhet fylte husene der de stod og forfalt i sin ensomhet.

Godt hjulpet av stor arbeidsledighet og påfølgende statlige sysselsettingsmidler, ble renoveringsarbeid igangsatt og varte ved fram til St. Hans-aften 1985, da bygdemuseet åpnet sine dører for publikum.

Nå åpner vi opp for et elektronisk besøk i museet, og byr deg velkommen inn.